Koor aan zee

Het Morgana Kamerkoor is in 2007 in Den Haag opgericht als gemengd koor, maar door tekort aan mannelijke zangers in 2011 omgevormd tot vrouwenkoor. Een uit praktische overwegingen geboren keuze dus, die goed heeft uitgepakt. Want het is leuk bij ons, al zeggen we het zelf. We zingen met toewijding en plezier, en gaan met klassieke muziek om alsof het muziek van nu is, die leeft, ademt en over ons gaat, zoals alle muziek.

We blijven kamerkoor heten, en niet vrouwenkoor, omdat we de mogelijkheid open willen laten om projecten te organiseren waarbij ook mannenstemmen welkom zijn.

Dirigent Taco Sorgdrager besteedt veel aandacht aan het samenstellen van aansprekende concerten met bijzonder repertoire, van hilarische volkslied-arrangementen tot ernstige eigentijdse muziek. Regelmatig brengt hij ook eigen composities in, soms in het kader van samenwerking met bijvoorbeeld dans- of theatergroepen. Daarnaast schrijft hij ook vaak korte verhalen of poëtische teksten die de muzikale stukken op onvermoede wijze met elkaar verbinden. Deze wisselwerking tussen muziek en taal wordt door ons publiek als welkome afwisseling ervaren.